· Tutorial ·

Desbloquejar en Fail2Ban la IP de navegació de la teva web

Tots els servidors d' SWHosting disposen del sistema de seguretat automàtica Fail2ban. Aquest sistema analitza els intents d'accés contra els diferents serveis del servidor (web, mysql, correu,etc...) i bloqueja una IP, en cas que excedeixi el nombre d'intents de login incorrecte, permesos en una franja de temps determinat.

Tant el nombre d'intents com la franja de temps en què es permeten, es troba configurat en fail2ban. Pots aprofundir més sobre el seu funcionament i configuració en el manual que adjuntem a continuació.

Com activar i utilitzar el Fail2Ban Gestionable del meu servidor Cloud amb SWPanel

On puc visualitzar si s'ha bloquejat la meva IP?

En cas que la teva IP s'hagi bloquejat, pots visualitzar-lo mitjançant SWPanel. Un cop hagis fet login al teu compte de client, en el Dashboard general, podràs visualitzar la informació.

Puc desbloquejar la meva IP si s'ha bloquejat per error?

Efectivament, aquesta opció està pensada per aquestes ocasions. Ja que, el sistema bloqueja, de forma automàtica els intents consecutius erronis d'accés, pot donar-se la situació, que per error humà, s'introdueixin unes credencials errònies vàries vegades desencadenant un bloqueig del sistema fail2ban.

En cas que et trobis en aquesta situació, t'has de dirigir a l'apartat mencionat anteriorment, i just a sota de l'avís de bloqueig, visualitzaràs l'opció "Desbloquejar IP ara".

Una vegada seleccionis l'opció de desbloquejar la IP, visualitzaràs una finestra on et demanarà confirmació de la teva acció de desbloqueig i es reportarà: informació de la IP, el lloc d'origen de la mateixa, el servidor en el que s'ha bloquejat, el servei sobre el que s'ha realitzat el bloqueig i la data d'inici del bloqueig.

Simplement, hauràs de seleccionar l'opció "Sí, desbloquejar" per procedir amb el desbloqueig de la teva IP.

i