· Tutorial ·

Error en establir una connexió amb la base de dades en WordPress

Quan consultes teva pàgina web, el codi allotjat usualment realitza una connexió a la base de dades (des d'ara BBDD) per saber quin contingut ha de mostrar. Això passa amb pàgines trucades dinàmiques (p.ex. PHP), és a dir, que el contingut no sempre és el mateix. Les pàgines, el contingut de les quals, no canvia, s'anomenen pàgines estàtiques (p.ex. HTML)

Sense una connexió a la BBDD el codi no té accés a la font d'informació per mostrar la teva pàgina web i sol mostrar un missatge d'error al navegador, per exemple: Error establint una connexió amb la base de dades, o la seva variant en anglès Error Establishing Database Connection.

enter image description here

Com soluciono el problema?

Per solucionar l'error, s'han de verificar les dades de connexió a la BBDD. Per a això, utilitza un gestor de bases de dades o bé el PhpMyAdmin i assegura't que l'usuari i contrasenya són vàlids i que poden veure la base de dades i les seves taules. Si és el cas, llavors hauràs de modificar el fitxer de configuració corresponent.

A continuació, et mostrem un exemple d'un arxiu "wp-config.php" de WordPress. Pots editar-lo amb un client FTP (per exemple el Filezilla) i modificar els següents paràmetres de connexió:

define(‘DB_NAME’, ‘**database_name_here**’); --> el nombre de la BBDD  
define(‘DB_USER’, ‘**username_here**’); --> el usuario de la BBDD  
define(‘DB_PASSWORD’, ‘**password_here**’); --> la contraseña del usuario de BBDD  
define(‘DB_HOST’, ‘**localhost**’); --> puedes dejarlo como ‘localhost'

On trobo els paràmetres a l'SWPanel?

Els podràs trobar accedint al dashboard del teu servei de Hosting o servei de Cloud que disposi de BBDD i fer clic a Gestió Bases de Dades.

A què pot ser degut?

Normalment és degut al fet que s'ha modificat la contrasenya de l'usuari de la base de dades mitjançant el menú Gestió Bases de Dades de l'SWPanel i no s'ha definit la nova contrasenya al fitxer wp-config.php. No obstant això, també pot ser degut a:

  • Les credencials per accedir a la teva BBDD no són correctes (error comú comentat en aquest manual).
  • La BBDD pot haver estat esborrada per accident.
  • Error en instal·lar WordPress, o en el procés de migració.
i