· Tutorial ·

Gestionar certificats SSL

En aquest manual accedirem a la gestió de certificats SSL, així com a veure totes les possibilitats de gestió que hi ha disponibles.

Accés a la gestió de certificats SSL

Des del Dashboard principal d' SWPanel, premem sobre "Dominis i SSL" > "Cartera de Certificats SSL":

enter image description here

Accedirem al panell de certificats SSL, on podrem veure tots els certificats instal·lats:

enter image description here

Des d'aquest apartat podem comprar un nou certificat SSL prement sobre "Crear SSL" o realitzar diferents accions sobre els certificats ja adquirits, clicant sobre el desplegable de la dreta de cada un d'ells.

Per a més informació sobre certificats SSL i com crear un amb SWPanel, pots consultar el nostre manual de Certificats SSL.

i