· Tutorial ·

Modificació de còpies de seguretat (backup)

Definició de backup per hosting

 • Indica al requadre superior del SWPanel, el nom del servidor del qual vols gestionar la còpia de seguretat. enter image description here

 • Accedeix a Conservar i recuperar les meves dades > Backups > Gestió de Còpies de Seguretat (menú esquerre) i fes clic a la pestanya Definició de Backup:

enter image description here

 • Per defecte, ens apareixerà la definició de backup per hosting on podràs marcar si vols la còpia web, correu i base de dades de tots els teus serveis fent clic al checkbox de cada apartat. Per exemple, a la següent captura es pot veure que hem seleccionat només la còpia web i base de dades del nostre primer servei hosting, mentre que al segon servei, només fa la còpia de correu:

enter image description here
Definició avançada per directori

 • En cas de voler afegir un directori manualment, tenim la definició avançada per directori:

  • A la banda esquerra de la definició avançada, podràs veure els directoris actuals que s'estan copiant i els exclosos. A la part dreta, podràs seleccionar els directoris que vols copiar.

enter image description here

 • Fent clic sobre la icona situada al costat del directori, pots configurar-los de la manera següent:
  - enter image description here Inclòs a la còpia de seguretat.
  - enter image description hereExclòs de la còpia de seguretat. Exemple: Has seleccionat tot el directori "/home/swuser", però vols excloure el subdirectori "/home/swuser/documents".
  - enter image description here Eliminat de la còpia de seguretat. No serà tingut en compte a les còpies de seguretat.

 • Quan hagis seleccionat els directoris corresponents, prem Aplicar canvis.

Recomanem deixar marcats els directoris següents: - /var/www/: Directori de pàgines web. - /var/backupmysql/: Aquí es bolquen totes les bases de dades en fitxers ".sql".

Posteriorment, si es vol tornar a accedir a la gestió de còpies de seguretat, hauràs de seguir els passos següents:

 • Indica al requadre superior del SWPanel, el nom del servidor del qual vols gestionar la còpia de seguretat. enter image description here

 • Accedeix a Conservar i recuperar les meves dades > Backups > Gestió de Còpies de Seguretat (menú esquerre) i fes clic a la pestanya Definició de Backup:

enter image description here

Es realitzaran còpies de seguretat dels directoris especificats diàriament a partir de la 1:00h.

Activar la còpia de seguretat i Configurar directoris de Còpia de Seguretat a Clouds sense Panell d'Administració (SWPanel)

 • Des de SWPanel, accedeix a Arbre de serveis actius (menú esquerre) i fes clic sobre el nom del Cloud corresponent: enter image description here

 • Accedeix a Conservar i recuperar les meves dades > Backups > Activar Còpia de Seguretat (menú esquerre): enter image description here

T'apareixeran les opcions següents a configurar abans d'activar-lo:

 • Selecciona la Ubicació de la còpia de seguretat. enter image description here

 • Pots triar on vols que SWPanel faci les còpies de seguretat, essent possible als datacenters ubicats a Girona/BCN o també a París.

 • Selecciona els dies de retenció per a la teva còpia de seguretat: enter image description here

  • Per exemple, si selecciones 30 dies de retenció, podràs restaurar dades corresponents als darrers 30 dies.
 • Veuràs el següent avís, indicant-te que has d'instal·lar i configurar al teu Cloud el servei de còpies de seguretat. És important que segueixis aquestes instruccions, en cas contrari no podrem fer les còpies de seguretat: enter image description here

Un cop activats els backups, has d'indicar quins directoris s'han de copiar:

 • Aquí podràs introduir manualment les rutes a incloure a les còpies de seguretat. Quan hagis indicat els directoris corresponents, prem Aplicar canvis: enter image description here

Recomanem deixar marcats els directoris següents:

 • /var/www/: Directori de pàgines web.

 • /var/backupmysql/: Aquí es bolquen totes les bases de dades en fitxers ".sql".

 • Un cop introduït el directori tens l'apartat d'acció, on pots incloure aquest directori o excloure'l.

Finalment, un cop definida la ruta i l'acció, hauràs de fer clic a la icona següent per afegir-la:

enter image description here

Posteriorment, si es vol tornar a accedir a la gestió de còpies de seguretat, hauràs de seguir els passos següents:

 • Indica al requadre superior del SWPanel, el nom del servidor del qual vols gestionar la còpia de seguretat. enter image description here

 • Accedeix a Conservar i recuperar les meves dades > Backups > Gestió de Còpies de Seguretat (menú esquerre) i fes clic a la pestanya Definició de Backup:

enter image description here

Es realitzaran còpies de seguretat dels directoris especificats diàriament a partir de la 1:00h.

i