· Tutorial ·

Ordres bàsiques per utilitzar al terminal

En aquest manual aprendràs les ordres bàsiques per moure't pel terminal del teu servidor Linux.

Abans de començar amb el tutorial, no teniu un servidor Cloud Linux? No et preocupis! Amb només un clic, pots desplegar fàcilment amb SW Hosting.

El teu Cloud SO des de 5,60$/mes

Treu-li el màxim partit al teu projecte amb el Cloud que té els discos més ràpids i CPU d'alt rendiment.

CD

Com indiquen les sigles del seu nom, serveix per a Canviar de Directori.

Per anar a l'arrel del directori:

cd /

Si volem anar a un directori en concret:

cd el meu_directori/un altre_directori

Per anar al directori anterior:

cd ..

LS

Amb aquesta ordre obtindrem una "LLISTA" dels directoris i/o arxius, seria com un DIR de MS-DOS:

ls

Pots utilitzar el *, que farà la funció de comodí:

ls *.txt

Només mostraria els fitxers amb l'extensió .txt

MKDIR

Amb aquesta ordre podràs crear un directori:

mkdir nou_directori

RMDIR

Al contrari que l'anterior ordre, aquesta serveix per esborrar directoris:

rmdir nou_directori

MV

MV serveix per moure arxius, darrere de l'"ordre" posarem l'arxiu que vulguem moure i el directori de destinació:

mv el meu_arxiu el meu_directori

RM

RM serveix per esborrar fitxers, si l'acompanyem de * esborrarà tots els fitxers del directori on estiguis:

rm el meu_arxiu
rm *

CLEAR

Aquesta ordre serveix per esborrar la pantalla de terminal:

clear

CP

CP de "COPY", serveix per copiar fitxers i directoris:

cp arxiu copia_arxiu

Pots fer la còpia en un altre directori:

cp fitxer /directori/sub_directori

DF

DF indica l'espai en disc, el disponible, usat i total:

df -h

DU

DU serveix per saber l'espai que ocupa un fitxer en un directori:

du /el meu_directori

Si el que vols és saber quant ocupen els fitxers amb una mateixa extensió (amb -s), ho podràs saber:

du -s *.txt

FIND

Serveix per trobar un fitxer. Per defecte, l'ordre ens mostraria una llista de tots els directoris i fitxers a partir del directori on ens trobem:

find -name nom_arxiu

KILL

Si alguna cosa no funciona, aquesta ordre et serà de gran ajuda, primer haurem de saber quins processos s'estan executant amb:

kill -l

Després mirarem el número del procés que ens causa problemes i el tancarem:

kill -l 5

MAN

Amb MAN seguit de l'ordre que vulguis, obtindràs l'ajuda necessària, així com diferents combinacions de l'ordre en qüestió:

man du

SU

Serveix per canviar d'usuari, et demanarà la contrasenya per fer el canvi:

el seu altre_usuari

EXIT

Amb aquesta ordre sortiràs del terminal, tancant el mateix:

exit

Recorda que amb les dates (a dalt i a baix) obtindràs un històric de tot el que has escrit al terminal, d'aquesta manera, t'estalviaràs, tornar-ho a escriure.

Si no disposeu encara d'un servidor Cloud amb sistema operatiu Linux podeu desplegar-lo fàcilment amb SW Hosting.

El teu Cloud SO des de 5,60$/mes

Treu-li el màxim partit al teu projecte amb el Cloud que té els discos més ràpids i CPU d'alt rendiment.

i