· Tutorial ·

Perquè necessito un Pla de Hosting per gestionar la meva Zona DNS ?

Comencem explicant els conceptes bàsics sobre Dominis, Nameservers, serveis de Hosting i la funció que realitzen les zones i registres DNS.

  • Un Domini és un nom únic que serveix per identificar un lloc web a internet. Aquest es compon del nom, com ara swmanuales i d'una extensió .com, .org, .net, .cat, etc.

  • Un Nameserver o servidor DNS és l'encarregat de respondre que servidor està allotjat el web o les bústies de correu d'un domini en concret.

Aquesta resposta del Nameserver es basa en una sèrie de registres DNS que permeten al servidor DNS (Nameserver) dirigir les consultes sobre la ubicació del web a la IP del servidor web d'aquest domini. Per exemple, quan indiquem el nom d'un domini al navegador web, aquest realitza una consulta als servidors DNS del domini (Nameservers) que responen al navegador indicant-li quina és la IP del servidor on està allotjada la web, de manera que tot seguit el navegador fa la petició de visualització al servidor on està allotjada la web d'aquest domini en particular. Passa el mateix amb els correus electrònics, en enviar un correu, el servidor DNS consultarà la ubicació del servidor de correu assignat al domini al qual va destinat el missatge per poder enviar el correu al servidor assignat al domini en particular.

  • Un Hosting és el contenidor/allotjament on s'allotja una pàgina web o una aplicació web (arxius i bases de dades). També allotja els correus electrònics enviats al domini i, entre d'altres, permet gestionar la Zona DNS del domini.

  • Una Zona DNS és l'agrupació dels registres DNS d'un mateix domini. Això inclou els registres del domini principal (swmanuales.com) i els registres dels subdominis del domini principal (info.swmanuales.com).

  • Els registres DNS s'encarreguen d'indicar a quin servidor es troba cada servei d'un domini. Per exemple, en el moment de cercar una web, indica quin és el servidor associat. També quan s'envia un correu indica quin és el servidor de correu assignat al domini. Sense uns registres DNS configurats a la zona DNS del domini, aquest no funcionarà.

Conceptes bàsics sobre dominis i registres DNS

Els dominis, quant a DNS només tenen una possible configuració, canviar els servidors DNS (Nameservers) als quals apunten.

A SWPanel es pot fer des de la cartera de dominis:

enter image description here

Com configurar els servidors DNS (Nameservers) del meu domini

En aquest cas, el domini swmanuales.com apunta cap als servidors de DNS dns3.swhosting.com i dns4.swhosting.com. (Aquests, juntament amb els servidors dns1.swhosting.com i dns2.swhosting.com, són els servidors que s'assignen per defecte en crear un servei hosting)

D'aquesta manera, els servidors DNS (Nameservers) dns3.swhosting.com i dns4.swhosting.com apuntaran a la zona DNS del domini swmanuales.com.

Per tant, perquè una web funcioni, necessitem un domini configurat perquè apunti cap a un servidor DNS (Nameserver) que tindrà configurada una zona DNS amb els registres DNS necessaris per conèixer la ubicació dels diferents servidors del domini.

Sempre que disposis d'un Servei de Hosting o un servei de Hosting DNS on estigui creada la Zona DNS podràs gestionar els diferents registres DNS.

Per poder crear un Servei de Hosting o un Servei DNS pots seguir el manual Crear servei de Hosting

Per gestionar els registres DNS d' una zona DNS pots seguir el manual Gestionar registres DNS

i