· Tutorial ·

Plantilles DNS

Què és una Plantilla DNS?

Una Plantilla DNS ens permet predefinir la configuració DNS de forma personalitzada, evitant així haver de configurar els mateixos paràmetres cada cop que procedim a l'alta d'un nou servei.

Podrem fer-la servir en crear un nou servei des d'una Plantilla de Servei, quedant directament configurat el servei DNS amb les dades de la plantilla.

Així mateix, podem marcar una Plantilla DNS com a plantilla per defecte per a nous serveis, aplicant-se als serveis que es creïn a partir d'aquell moment.

Com crear una Plantilla DNS?

 1. A SWPanel, prémer l'opció de Eines a continuació de Plantillas (menú esquerre) > Plantillas Cloud.

 2. Clicar el botó Plantilles DNS i seguidament Crear Plantilla DNS.

  enter image description here

 3. Introduïm el nom que vulguem assignar a la plantilla.

  Opcions seleccionables:

 • [x] No Hereta la plantilla DNS. La plantilla no serà visible per als usuaris dependents de l'usuari actual (subusuaris).
 • [x] Marcar com a plantilla per defecte del meu SWPanel. La configuració DNS d'aquesta plantilla s'aplicarà als nous serveis que es creïn a partir d'ara.
 1. Al llistat ens apareix, la plantilla que acabem de crear. Accedim al menú Gestionar (situat a la dreta) > Modificar la plantilla.

  enter image description here

 2. Premem Crear Registre, seleccionem el Tipus de registre i emplenem les dades. Finalment, premem Crear Registre perquè les dades quedin guardades.

  enter image description here

 3. Triem el tipus de registre que vulguem crear:

  enter image description here

 4. Escrivim les dades de registre:

  enter image description here

 5. Un cop creats els registres corresponents, se'ns mostra la zona DNS a la pantalla:

  enter image description here

Aplica Plantilla DNS

La nostra Plantilla DNS podrà ser aplicable en els casos següents:

 • En el moment de donar d'alta un servei mitjançant una plantilla (consulteu manual de Plantilles de Serveis ).
 • En cas d'haver marcat la nostra Plantilla DNS com a plantilla per defecte (veure pas 3), s'aplicarà als futurs serveis nous.
i