· Tutorial ·

Què és la memòria caché?

La memòria caché és un component essencial en els sistemes informàtics. És una memòria d'alta velocitat i propera al processador que té com a objectiu principal millorar el rendiment del sistema.

Quan executem programes en un ordinador, el processador necessita accedir a les dades i les instruccions emmagatzemades a la memòria principal (RAM). No obstant això, la velocitat d'accés a la memòria principal és més lenta en comparació amb la velocitat de processament del processador. Aquí és on entra en joc la memòria cau.

La memòria cau emmagatzema còpies de les dades i instruccions més utilitzades recentment a la memòria principal. D'aquesta manera, quan el processador necessita accedir a una dada o una instrucció, primer cerca a la memòria cau. Si la dada o la instrucció es troben a la memòria cau, es produeix un accés més ràpid, cosa que accelera el rendiment del sistema en reduir el temps d'espera per accedir a la memòria principal.

La memòria cau s'organitza en diferents nivells, com ara L1, L2 i L3, depenent de la seva proximitat al processador. El nivell L1 és el més proper i més ràpid, mentre que el nivell L3 és més gran però més lent. Aquests nivells de memòria cau formen una jerarquia, on el processador busca primer al nivell L1, després al L2 i, finalment, al L3, si és necessari.

Memcached

A SWHosting utilitzem el sistema Memcached als nostres servidors Cloud amb llicència SWPanel per reduir la càrrega a les bases de dades i millorar el rendiment de les aplicacions, encara que ha de ser activada (ho explicarem més endavant).

Memcached és un sistema d'emmagatzematge en memòria cau distribuït d'alt rendiment que fa servir la memòria RAM per accelerar l'accés a dades sovint accedides en aplicacions web i altres entorns informàtics. El seu objectiu principal és reduir la càrrega als sistemes de bases de dades en emmagatzemar en memòria cau els resultats de consultes o dades sovint accedides.

Funciona mitjançant l'assignació d'una clau única a cada conjunt de dades emmagatzemat a la memòria cau. Quan una aplicació necessita accedir a una dada, primer cerca a la memòria cau utilitzant la clau corresponent. Si les dades es troben a la memòria cau (un "accés en memòria cau"), es recuperen ràpidament, evitant així la necessitat de fer una lectura més lenta des d'una font de dades subjacent, com una base de dades.

Una característica important d'aquest sistema és la seva gran capacitat d'escalabilitat horitzontal. Es pot distribuir en múltiples servidors, cosa que permet augmentar la capacitat d'emmagatzematge i la concurrència d'accés. A més, Memcached és compatible amb múltiples llenguatges de programació i frameworks, cosa que facilita la seva integració en diferents entorns de desenvolupament.

Com activo el sistema Memcached als meus serveis de Hosting?

Tots els nous servidors Cloud amb SWPanel i versió de S.O Linux Debian v.11 o superior, compten amb la possibilitat d'activar el sistema Memcached.

Per aconseguir aquesta gran millora de rendiment als teus serveis de Hosting hauràs de seguir aquest manual.

i