· Tutorial ·

Requisits per a la validació d'una sol·licitud de certificat TLS Let's Encrypt per al correu del teu Hosting

Un certificat gratuït TLS pot ser instal·lat en el servei de correu del teu Hosting, sempre que es compleixin una sèrie de condicions imprescindibles perquè la sol·licitud del certificat sigui validada per l'entitat certificadora Let's Encrypt que emetrà el certificat TLS.

Els requisits per a la validació d'una sol·licitud de certificat gratuït TLS Let's Encrypt per al correu del teu Hosting amb SWPanel ,són els següents:

a) Comptar en el teu compte de client amb un domini registrat sobre el qual s'ha de sol·licitar el certificat SSL.

enter image description here

b) Que aquest domini registrat tingui associat un servei de Hosting creat en el teu compte de client amb els seus corresponents servidors DNS assignats.

enter image description here

c) Que el domini registrat tingui configurat els mateixos servidors DNS (Nameservers) corresponents al servei de hosting al que estigui associat el domini.

enter image description here

enter image description here

En el moment de contractar el teu Smart Hosting se li assignen uns servidors DNS (Nameservers) que són automàticament configurats al domini associat, si aquest es troba també registrat en el teu compte de client d' SWHosting

En cas que disposis d'un servidor Cloud amb SWPanel, podràs definir els servidors DNS (Nameservers) en el moment de creació del Hosting i seran automàticament configurats al domini associat, si aquest es troba també registrat en el teu compte de client d' SWHosting.

d) Un cop associats els servidors DNS (Nameservers) al domini, es propaguen a Internet, de forma que l'entitat certificadora Let's Encrypt pugui comprovar quins són els servidors DNS (Nameservers) configurats per a aquest domini.

Pots comprovar que els servidors DNS (Nameservers) assignats al teu domini, ja estan propagats a internet, utilitzant eines del tipus whatsmydns.net i des de la següent URL https://www.whatsmydns.net/#NS/swmanuales.com (Has d'indicar el nom del teu domini en lloc de swmanuales.com).

enter image description here

e) Que el registre DNS del tipus CNAME amb el nom mail del teu Hosting correspongui exactament amb la mateixa IP del servidor de correu definit per al registre DNS del tipus MX i s'hagi propagat aquesta informació a Internet.

enter image description here

enter image description here

Pots comprovar la informació propagada a Internet sobre la IP corresponent al registre CNAME mail de la zona DNS del teu domini amb la següent URL:

https://www.whatsmydns.net/#A/mail.swmanuales.com (Has d'indicar el nom del teu domini en lloc d' swmanuales.com).

enter image description here

A la pràctica, l'entitat Let's Encrypt, emissora del certificat TLS, comprova si la IP del servidor de correu on s'allotja el teu hosting i s'encarrega de realitzar la petició del certificat TLS, coincideix amb la IP del servidor de correu, definida en el registre del tipus MX de la zona DNS del domini per al qual s'emetrà el certificat. És a dir, si la IP del servidor de correu que sol·licita el certificat TLS per a mail.tudominio.com coincideix amb la IP del teu servidor de correu en Internet.

Si es compleixen tots els requisits anteriors, podràs Activar un certificat TLS per al correu del teu Hosting amb SWPanel.

i