· Tutorial ·

Com associar un domini registrat a un servidor One Clic App amb Odoo

A SW Hosting l'accés als servidors One Click Apps amb Odoo es realitza a través de la URL corresponent al nom del servidor. Per exemple: http://ce2022021506001.dnssw.net

enter image description here

En cas que prefereixis accedir al teu servidor Odoo amb el nom d'un domini ja registrat, hauràs de seguir els passos següents:

a) Modificar els registres DNS del teu domini indicant que el registre del tipus A es correspon a la IP del teu servidor Odoo.

enter image description here

b) Accedir mitjançant SSH al teu servidor Odoo amb les credencials de root i realitzar la següent acció:

Editar el fitxer /etc/nginx/sites-available/odoo.conf per modificar el paràmetre

"server_name ce2019080308001.dnssw.net;"

i canviar el nom del servidor pel del teu domini

"server_name el teudomini.com;"

enter image description here

3 - Des de la consola SSH, recarrega la configuració del servidor web amb l'ordre següent:

service nginx reload

Un cop fetes aquestes accions, podràs accedir al teu servidor Odoo des del navegador web indicant el nom del teu domini.

enter image description here

Altres manuals que et poden resultar d'interès:

https://www.swhosting.com/es/comunidad/manual/como-registrar-un-dominio-desde-la-web

https://www.swhosting.com/es/comunidad/manual/crear-servicio-de-hosting

https://www.swhosting.com/es/comunidad/manual/conceptos-basicos-sobre-dominios-y-registros-dns

https://www.swhosting.com/es/comunidad/manual/gestionar-registros-dns

A continuació t'explicarem com instal·lar un certificat SSL gratuït per accedir al teu One-Click-App amb Odoo a través d'una connexió segura https

  1. Hauràs d'instal·lar i executar el comando certbot

apt-get install -y certbot python-certbot-nginx

certbot --nginx


  1. A continuació hauràs de respondre les preguntes del sistema per completar la instal·lació:

Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): [email protected]

(A)gree/C) Cancel: A

(Y)es/(N)o: N

(Enter 'c' to cancel): 1

Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2

Congratulations! You have successfully enabled https://tudominio.es


Un cop finalitzat el procés, ja podràs accedir al teu servidor Cloud Odoo mitjançant el teu domini i utilitzant el protocol HTTPS. enter image description here

i