· Tutorial ·

Configuració de correus de notificacions

SWPanel ens permet configurar quines notificacions rebre i a quina adreça enviar cadascuna d'elles, en funció de la seva tipologia i les nostres necessitats organitzatives.

Configurar notificacions

Des de SWPanel, situa't sobre el menú amb el teu nom de client (costat superior dret) i accedeix a Configuració correus notificació:

Apareixen les notificacions agrupades per tipologia:

A la següent secció detallarem el significat de cada notificació.

Activar o desactivar notificacions

Marca les caselles de verificació corresponents a les notificacions que vols rebre:

Els canvis faran efecte a l'instant.

Si no vols rebre cap correu de notificació de SW Hosting, pots fer servir el botó "Desactivar Tots" situat a peu de pàgina.

Si desactives els correus, el sistema no t'enviarà cap notificació. El fet de no rebre notificacions no implica que no hagis de fer les accions que s'hi indiquen. Hi ha algunes notificacions molt importants i que no és aconsellable que desactivis.

Modificar adreça d'enviament

Al camp adjacent a la notificació, introdueix l'adreça de correu electrònic a la qual s'enviarà i prem la icona "":

Si el deixes en blanc, s'enviaran per defecte al contacte General de la teva fitxa client, o en alguns casos (com indiquem al següent apartat) al contacte General i de Facturació.

Glossari de notificacions

Notificacions Administratives

 • Baixa de Servei, cancel·lació de la sol·licitud: Notificació generada en cancel·lar-se la sol·licitud de baixa d'un servei.

 • Baixa de Servei, sol·licitud: Notificació generada en sol·licitar-se la baixa d'un servei.

 • Càrrega automàtica de saldo: Confirmacions de recàrregues automàtiques realitzades.

 • Enviament Validació de client Denegada: Sol·licituds "Valida el teu compte" denegades.

 • Enviament Validació de client Validat: Sol·licituds "Valida el teu compte" acceptades.

 • Enviament de contracte de servei: Notificació generada en contractar un servei on s'adjunta el contracte en format PDF.

 • Enviament de Factura: Dirigida al contacte General i de Facturació. Notificació emesa en generar-se una nova factura.

 • Fallada en la càrrega automàtica de saldo: Dirigida al contacte General i de Facturació. Notificació generada en cas de recàrrega automàtica fallida indicant-ne el motiu.

 • Formalitzar Contractació de Serveis: T'avisem quan la contractació d'un producte hagi quedat interrompuda amb suggeriments per a finalitzar-lo.

 • Notificació de Devolució de Rebuda: Dirigida al contacte de Facturació. Si ens ha estat retornat un rebut, s'emetrà aquesta notificació indicant el número de factura retornada, import, termini i vies de pagament.

 • Notificació d'Eliminació de serveis: Dirigida al contacte General. En cas d'impagament no regularitzat, passat un temps, s'emet notificació avisant de quan es farà efectiva l'eliminació total dels serveis.

 • Notificació d'Emissió de factura: Dirigida al contacte General i de Facturació. Preavís emès 10 dies abans de la generació de la factura informant dels serveis que es facturaran.

 • Notificació d'Error, cobrament directe de factura en targeta: En cas de tenir activat el pagament per càrrec directe en targeta de crèdit, rebràs aquesta notificació quan després de diversos intents, el sistema no hagi pogut fer el cobrament. Es detalla el número de factura, import i la targeta.

 • Notificació de Saldo Negatiu 1. avís / 2. avís / 3. avís / 4. avís / 5. avís: Dirigida al contacte General. En cas de generar-se un saldo negatiu, s'emetran diverses notificacions informant del import, termini i vies de pagament.

 • Notificació de Saldo Negatiu - Bloqueig de Serveis: Si no es regularitza un saldo negatiu després de diversos dies s'acaba emetent una nova notificació definitiva informant de l'import, termini i vies de pagament. S'informa, a més, del bloqueig cautelar de serveis, en cas de no atendre's.

 • Notificació de Serveis Bloquejats: Recordatori posterior al bloqueig cautelar de serveis per impagament no regularitzat.

Consultes administratives

 • Notificació de Caducitat de Targetes de Crèdit: Avís sobre caducitat propera d'una de les targetes de crèdit informades.

 • Notificació d'eliminació de Targetes de Crèdit Caducades: Avís en procedir a eliminar automàticament una targeta de crèdit caducada.

 • El teu Certificat d'Eliminació de Dades: Notificació generada en sol·licitar certificat d'eliminació de dades en procedir a la baixa d'un servei.

Notificacions Tècniques

 • Actuació Programada al teu Servei: Notificació generada en programar-se una actuació tècnica al teu servei administrat per part de l'Àrea d'Enginyeria de Sistemes.

 • Finalització d'Actuació Programada al teu Servei: Notificació informant de la finalització d'una actuació programada al teu servei administrat.

 • Es posposa Actuació Programada al teu Servei: Notificació generada en posposar-se una actuació programada al teu servei administrat.

 • Ticket Administratiu, notificació de tancament: Notificació generada tancar-se un Ticket Administratiu amb detalls sobre la seva resolució.

 • Ticket Administratiu, notificació de creació: Notificació generada crear-se un Ticket Administratiu amb detalls sobre aquest.

 • Ticket Administratiu, sol·licitud d'informació addicional: Notificació generada quan el Departament Administratiu necessita informació addicional per a la resolució de la teva consulta.

 • Ticket Inverso, notificació de creació: Notificació generada quan l'Àrea de Sistemes detecta alguna incidència en els teus serveis i procedeix a l'obertura de Ticket Inverso per a la seva resolució.

Suport Tècnic

 • Notificació d'Ajornament d'Execució de Tiquet: Notificació generada quan l'Àrea de Sistemes ajorna l'execució d'un tiquet, incloent-hi detalls sobre aquest.

 • Ticket Seguretat, notificació de tancament: Notificació generada en tancar un tiquet de seguretat, informant sobre els detalls de la seva resolució.

 • Ticket Seguretat, notificació de creació: Notificació generada en crear-se un Ticket per a Consultoria de Seguretat amb detalls sobre aquest.

 • Ticket Seguretat, sol·licitud d'informació addicional: Notificació generada quan l'Àrea de Ciberseguretat necessita informació addicional per a la resolució d'un tiquet per a Consultoria de Seguretat.

 • Ticket Tècnic, actualització de Seguretat del teu Servei: Notificació generada confirmant-se l'aplicació d'una o diverses actualitzacions de seguretat al teu servei.

 • Ticket Tècnic, en procés: Notificació generada quan un Ticket passa a estar en procés de resolució.

 • Ticket Tècnic, tramesa informació addicional: Notificació generada confirmant la recepció de la informació addicional sol·licitada per l'Àrea d'Enginyeria de Sistemes.

 • Ticket Tècnic, notificació de tancament: Notificació generada en tancar-se un tiquet per a actuacions tècniques des de l'Àrea d'Enginyeria de Sistemes. S'informa dels detalls de la resolució.

 • Ticket Tècnic, notificació de creació: Notificació generada en crear-se un Ticket per a Consultoria de Seguretat amb detalls sobre aquest.

 • Ticket Tècnic, sol·licitud d'informació addicional: Notificació generada quan l'Àrea d'Enginyeria de Sistemes necessita informació addicional per a la resolució d'un tiquet per a actuacions tècniques.

Seguretat

 • Accés no habitual al teu SWPanel: Notificació generada en detectar-se un accés al teu SWPanel des d'una adreça IP amb geolocalització inusual o sospitosa.

 • Doble Validació SWPanel: Notificació generada per l'autenticació de doble factor en cas d'estar activada.

 • Enviament Informe de Seguretat: Notificació generada en sol·licitar-se un informe de seguretat amb el mateix adjunt.

 • Informe de seguretat contrasenyes: Notificació generada, informant el resultat del control automàtic de seguretat de contrasenyes de correu i FTP.

 • Informe espai correu: Notificació generada quan els nostres sistemes automàtics detecten poc espai als teus comptes de correu.

 • Logout del teu SWPanel: Notificació generada en sortir de SWPanel.

 • S'ha accedit al teu SWPanel: Notificació generada en accedir a SWPanel.

Enviament de contrasenyes d'accés

 • Benvinguda: Notificació generada amb motiu del nou registre.

 • Enviament d'accés SW Cloud Storage: Notificació generada amb motiu de la contractació de SW Cloud Storage amb les credencials d'accés.

 • Enviament d'accés VPN SSL: Notificació generada amb motiu de la contractació de VPN SSL amb les credencials d'accés.

 • Enviament d'usuari Accés de Linux: Notificació generada amb motiu de la creació d'un Cloud Linux on s'envien les credencials d'accés.

 • Enviament d'usuari Accés de Windows: Notificació generada amb motiu de la creació d'un Cloud Windows on s'envien les credencials d'accés.

 • Restablir contrasenya: Notificació generada per sol·licitud de restabliment de contrasenya amb instruccions.

Missatges informatius a clients

 • Missatge Directe de SWPanel: Notificació generada en rebre un missatge directe via SWPanel.

Qualitat de serveis

 • Carta benvinguda Cloud Administrat: Notificació generada per motiu de la contractació d'un Cloud Administrat.

 • Enquesta anual de control de Qualitat del Servei: Aquesta enquesta s'envia un cop l'any per valorar la Qualitat del Servei ofert.

 • Enquesta de satisfacció per baixa de Servei: Enquesta posterior a la baixa d'un servei amb què ens podràs ajudar a millorar.

 • Enquestes de qualitat Suport Tècnic: Enquesta on podràs valorar la Qualitat del servei ofert per part de l'Àrea d'Enginyeria de Sistemes.

 • Enviament de benvinguda del Cloud Hosting: Notificació generada per motiu de la contractació d'un Cloud Hosting.

Alertes sobre l'ús de serveis

 • Actuació Intel·ligència CaaS: Notificació generada en produir-se una modificació de recursos pel servei d'Intel·ligència CaaS.

 • Alerta ús, Ample de Banda: Notificació generada per un ús excessiu d'amplada de banda.

 • Alerta ús, Espai de Backup: Notificació generada per poc espai de backup disponible.

 • Alerta ús, Espai de Disc: Notificació generada per poc espai al disc.

 • Alerta ús, Recursos Cloud: Notificació generada per un ús excessiu de recursos al teu Cloud.

 • Alerta ús, Trànsit: Notificació generada per poc/ús excessiu de trànsit.

 • Alerta ús, Trànsit Stream: Notificació generada per poc trànsit Stream disponible (aplicable a VLANs).

Processos de Backup

 • Fallada backup planificada: Notificació generada per fallada de backup planificada, incloent detalls com el servei en què ha fallat, data i últim backup correcte.

 • Recuperació de Backup Finalitzada: Notificació generada després de finalitzar la recuperació d'un backup correctament.

 • Sol·licitud de recuperació de Backup: Notificació generada després de sol·licitar-se una recuperació de backup amb detalls sobre aquest.

Prevenció de riscos sobre els serveis

 • Escaneig de Vulnerabilitats: Notificació amb recomanacions dirigides a prevenir riscos sobre les teves dades, serveis i altres vulnerabilitats.

 • Possible pèrdua de dades: Notificació amb recomanacions dirigides a prevenir riscos sobre pèrdua de dades.

 • Serveis compromesos: Notificació generada després de detectar-se un accés no autoritzat que posa en risc els teus serveis.

 • Violacions de Seguretat: Notificació amb informació relacionada amb la seguretat dels teus serveis.

Gestió de Dominis

 • Avís de NO autorrenovació de dominis: Notificació generada en cas de saldo insuficient per executar una autorrenovació, quedant aquesta cancel·lada i havent-se d'executar manualment.

 • Dominis, informe d'Auto-renovació: Notificació informant dels dominis que es renovaran amb motiu de l'autorenovació.

 • Dominis, informe de canvi d‟estat: Notificació generada després del canvi d‟estat/situació d‟un domini. Per exemple: Domini no renovat que passa a estar en període de gràcia.

 • Dominis, informe de Renovació: Notificació avisant de la caducitat propera d'un domini que per mantenir-se ha de ser renovat.

Gestió de Dominis - WAP (Whois Accuracy Program)

 • WAP Verificació mail propietari: Notificació generada per verificar la titularitat del domini. S'ha de prémer l'enllaç de verificació per fer la confirmació.

 • WAP Verificació mail propietari - domini cancel·lat: Notificació generada 15 dies després d'emetre's un mail de verificació del propietari i no haver-se realitzat. Informa de la propera desactivació del domini.

 • WAP Verificació mail propietari - domini cancel·lat a client SW: Notificació recordant que el domini està desactivat.

 • WAP Verificació mail propietari a client SW: Notificació generada confirmant la correcta verificació del domini (una vegada s'ha seguit l'enllaç de verificació).

Gestió de Dominis - IRTP (Inter Registrar Transfer Policy)

 • IRTP completed: Notificació generada confirmant a ambdues parts de la transferència correcta d'un domini.

 • IRTP current: Dirigida al receptor del domini. Notificació informant sobre el procés de transferència. S'hi inclouen instruccions per acceptar o rebutjar la transferència.

 • IRTP current cancelled: Dirigida al receptor del domini. Notificació informant que la transferència no s'ha completat correctament.

 • IRTP new: Dirigida al cedent del domini. Notificació informant sobre el procés de transferència. S'hi inclouen instruccions per acceptar o rebutjar la transferència.

 • IRTP new cancelled: Dirigida al cedent del domini. Notificació informant que la transferència no s'ha completat correctament.

Gestió de Certificats SSL

 • Informe de Renovació de Certificats SSL: Notificació generada en detectar-se la propera caducitat de Certificats SSL que per mantenir-se, han de ser renovats.

i