· Tutorial ·

Crear servei Hosting Redirect per a redireccions

El servei Hosting Redirect és ideal per a aquells usuaris que vulguin fer una redirecció de forma fàcil i ràpida.

Des d' SWPanel podràs posar en marxa el teu servei de Hosting Redirect en qüestió de minuts.

Accedeix al teu SWPanel i fes clic sobre Crear un Servei (cantonada superior dreta):

enter image description here

A continuació selecciona Hosting Web:

Tria "Redirect". Si tens el domini amb nosaltres, el servei és Gratuït, escull "Redirect Free":

Aquest és el moment d'indicar el domini o subdomini que es crearà com a servei.

Exemples dominis: swhosting.com, swproit.com.

Exemples subdominis: hosting.swhosting.com, correu.swhosting.com.

Per a més informació sobre dominis i el seu procés de registre, consulta el nostre manual de dominis.

Prement el botó Verificar, ens apareixerà l'estat en què es troba el domini introduït.

Si has triat Redirect Free i, no tens el domini amb nosaltres, se't transferirà a SW Hosting en formalitzar la creació del servei. Si per contra has triat Redirect, pots triar, si vols, transferir el teu domini cap a SW Hosting, o no.

Hauràs d'introduir l'URL on vulguis que es redirigeixin els usuaris:

Exemple a domini: https://www.swhosting.com

Exemple a subdomini: https://subdomini.swhosting.com

Exemple a URL: https://www.swhosting.com/ca/comunidad/

Ara només cal decidir si els usuaris han de notar la redirecció o no, és a dir, si han de veure que es canvia la URL al seu navegador o bé han de mantenir el teu domini, però mostrar el contingut de la URL introduïda. Si vols que els usuaris no notin res, hauràs de seleccionar el checkbox "Redirecció mitjançant inclusió a Frame".

Revisades les dades que apareixen a la pantalla, fes clic a Acceptar i crear per procedir a la contractació:

Fet! El teu nou servei de Hosting Redirect ja és operatiu.

Modifica la Redirecció

Un cop tinguis el teu Hosting Redirect, pots modificar la URL a la qual vulguis redirigir els usuaris o treure la redirecció mitjançant inclusió a "Frame". Per això, vés al dashboard d' SWPanel i accedeix a la gestió del servei Hosting Redirect. Al dashboard del servei, has de prémer el botó "Definir redirecció":

Ara hauràs d'introduir la nova URL a la que vulguis redirigir els usuaris:

Exemple a domini: https://www.swhosting.com

Exemple a subdomini: https://subdomini.swhosting.com

Exemple a URL: https://www.swhosting.com/ca/comunidad/

Ara només cal decidir si els usuaris han de notar la redirecció o no, és a dir, si han de veure que es canvia la URL al seu navegador o bé han de mantenir el teu domini, però mostrar el contingut de la URL introduïda. Si vols que els usuaris no notin res, hauràs de seleccionar el checkbox "Redirecció mitjançant inclusió a Frame".

Fet! Ja has modificat el teu Hosting Redirect.

i