Blog / El Brexit m'afectarà si tinc un proveïdor de Hosting al Regne Unit?

El Brexit m'afectarà si tinc un proveïdor de Hosting al Regne Unit?

by SW Team

Sí, per suposat, el Brexit afectarà a totes aquelles empreses que estiguin utilitzant proveïdors de Hosting o de Cloud ubicats en territori del Regne Unit.

El que sí que és important esmentar és que l'afectació serà molt diferent si el Brexit és "tou" o "dur". Intentarem posar-te una mica en situació:

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor l’RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) amb la intenció d'unificar les normatives dels estats membres de la Unió Europea en matèria de tractament i gestió de dades.

La nova data de sortida fixada entre la UE i Theresa May serà el proper 22 de maig, tot i que la Cambra dels Comuns segueix sense posar-se d'acord sobre si el futur del país passa per aprovar el pla, sortir de la UE sense acord, convocar un segon referèndum i cridar als britànics a eleccions ....

Si la Cambra dels Comuns es posa d'acord amb la UE, i finalment el Regne Unit abandona la Unió el 22 de maig, es produirà l'anomenat "Brexit Tou". Si, per contra, es rebutja l'acord pactat amb la UE per part del Parlament Britànic, la sortida de la UE es duria a terme sense garanties, produint-se l’anomenat "Brexit dur"

Abans de seguir, haurem de tenir en compte que la sortida del Regne Unit de la UE, sigui "tova" o "dura", implica que les dades de caràcter personal que les empreses gestionin en aquest territori deixaran d'estar a la UE, pel que si les dades s'envien fora de l'espai Econòmic Europeu, els nivells de seguretat i garanties disminueixen en gran mesura, amb excepcions, com la que el país destí de les dades compti amb una Decisió d'Adequació, i que la Comissió Europea, després estudiar la normativa de privacitat d'aquest país, consideri que revesteix les garanties suficients per estar d'acord al nivell europeu.

 

Què passa si es produeix un Brexit tou?

Tot dependrà de les garanties que s'adoptin per part de la UE i del Regne Unit. Tot i que el Regne Unit ha adaptat la seva legislació nacional al Reglament europeu de Protecció de Dades, el Comitè Europeu de Protecció de Dades reconeix que, a dia d'avui, no compta amb la decisió d'adequació i la seva tramitació pot portar un temps.

Si el Regne Unit aconsegueix adoptar les garanties adequades, es podria habilitar la transferència de dades, si es compta amb alguna de les garanties que l'avalen com les clàusules tipus, normes corporatives vinculants o codis de conducta i mecanismes de certificació. En aquest cas no existiria un problema major en mantenir les dades en territori del Regne Unit.

 

I si al final tenim un Brexit dur?

Si es produeix un Brexit dur, tindria importants conseqüències en matèria de protecció de dades, conseqüències que no són positives per a totes les empreses o persones que actualment estiguin treballant amb proveïdors de Hosting o Cloud ubicats al Regne Unit.

Durant aquest període es crearia un buit legal per a totes les persones o empreses europees que tinguin dades al Regne Unit, el que les obligaria a moure les dades a països membres de la UE que compleixin amb tots els requisits de l’RGPD.

Tot i així, els experts de ciberseguretat volen tranquil·litzar als seus clients: sempre que s'hagi complert amb l’RGPD i amb la normativa anterior, la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les empreses no haurien d’alarmar-se, almenys inicialment , encara que sí que seria aconsellable estudiar un pla de migració de totes aquestes dades.

 

 

En conclusió, el Brexit significa un impacte molt negatiu per a les empreses de Hosting o Cloud del Regne Unit, però haurà de ser el mateix Regne Unit qui adopti les mesures necessàries per entendre les noves necessitats del sector i actuar de forma eficient per evitar riscos i conseqüències negatives.

El nostre consell: mentre tota aquesta amalgama de lleis i situacions no s'aclareixi o s'estableixi un patró de gestió correcte de les dades i les regulacions pertinents per oferir al Regne Unit les mateixes garanties que a la UE, totes aquelles empreses o persones que tinguin els seus serveis de Hosting o de Cloud en empreses ubicades al Regne Unit haurien de plantejar-se, sí o sí, una migració cap a companyies ubicades en territori de la UE.

 

Pots consultar els nostres plans de Hosting i servidors Cloud a:

Hosting: https://www.swhosting.com/ca/hosting

Cloud: https://www.swhosting.com/ca/cloud

i